4.01.2010

Σκηνές!

Τόσο θέατρο! Μα πόσο θέατρο; Και πάλι θέατρο! Κι όταν θα ψάχνεις καμαρίνι φτωχικό, όταν θελήσεις ν' αφήσεις για δυο στιγμές τον εαυτό σου στη κρεμάστρα, θα βγαίνεις και πάλι σε σκηνή! Όλο σε σκηνή, όλο σε φως, μέχρι ν' απορήσεις, αν κάποτε υπήρξες έξω από σκηνές...